Hệ số lô đề là gì? Cách áp dụng soi cầu hiệu quả 

Hệ số lô đề có lẽ vẫn là một khái niệm xa lạ đối với những anh em mới tham gia lô đề. Một khi đã tham gia bộ môn lô đề, bất kỳ đề thủ nào cũng cần phải nắm rõ thuật ngữ này để đảm bảo quá trình chơi được diễn ra hiệu quả, suôn sẻ hơn. Để tìm hiểu cụ thể hơn về khái niệm này, anh em hãy theo dõi bài viết sau đây của Nhà Cái Uy Tín nhé!

Khái niệm cơ bản của hệ số lô đề cần nắm

Nói đơn giản, đây là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các bộ số giúp anh em đề thủ tham khảo, dự đoán, tìm ra được các con số may mắn có độ chính xác cao. Với một số anh em tân thủ bắt buộc phải biết được các hệ số trong lô đề. Còn những anh em chơi lâu năm thì có lẽ đây cũng là thuật ngữ quen thuộc, không quá xa lạ.

Tìm hiểu về khái niệm hệ lô đề trước khi áp dụng

Tìm hiểu về khái niệm hệ lô đề trước khi áp dụng

Áp dụng các con số đi cùng nhau trong hệ số lô đề để dự đoán sẽ giúp người chơi tiết kiệm được thời gian hiệu quả. Ưu điểm của việc lựa chọn các con số trong hệ số sẽ giúp anh em dự đoán nhanh chóng các con số may mắn. 

Trong hệ số đề bao gồm tập hợp 4 hoặc 8 số có một quy luật nhất định. Trường hợp đó là số kép thì hệ số của đề đó sẽ có 4 con số, nếu không phải số kép thì hệ đề sẽ bao gồm 8 con số để người chơi tham khảo. Cụ thể như sau:

 • Hệ đề 00 bao gồm: 00 05 50 55
 • Hệ đề 01 bao gồm: 01 10 51 15 56 65 06 60
 • Hệ số lô đề 02 bao gồm: 02 20 52 25 57 75 07 70
 • Hệ đề 03 bao gồm: 03 30 53 35 58 85 08 80
 • Hệ đề 04 bao gồm: 04 40 54 45 59 95 09 90
 • Hệ đề 05 bao gồm: 05 50 00 55
 • Hệ đề 06 bao gồm: 06 60 56 65 51 15 01 10
 • Hệ đề 07 bao gồm: 07 70 57 75 52 25 02 20
 • Hệ đề 08 bao gồm: 08 80 58 85 53 35 03 30
 • Hệ đề 09 bao gồm: 09 90 59 95 54 45 04 40
 • Hệ đề 10 bao gồm: 10 01 60 06 65 56 15 51
 • Hệ đề 11 bao gồm: 11 16 61 66
 • Hệ đề 12 bao gồm: 12 21 62 26 67 76 17 71
 • Hệ đề 13 bao gồm: 13 31 63 36 68 86 18 81
 • Hệ đề 14 bao gồm: 14 41 64 46 69 96 19 91
 • Hệ số lô đề 15 bao gồm: 15 51 65 56 60 06 10 01
 • Hệ đề 16 bao gồm: 16 61 11 66
 • Hệ đề 17 bao gồm: 17 71 67 76 62 26 12 21
 • Hệ đề 18 bao gồm: 18 81 68 86 63 36 13 31
 • Hệ đề 19 bao gồm: 19 91 69 96 64 46 14 41
 • Hệ đề 20 bao gồm: 20 02 70 07 75 57 25 52
 • Hệ đề 21 bao gồm: 21 12 71 17 76 67 26 62
 • Hệ đề 22 bao gồm: 22 27 72 77
 • Hệ đề 23 bao gồm: 23 32 73 37 78 87 28 82
 • Hệ đề 24 bao gồm: 24 42 74 47 79 97 29 92
 • Hệ đề 25 bao gồm: 25 52 75 57 70 07 20 02
 • Hệ đề 26 bao gồm: 26 62 76 67 71 17 21 12
 • Hệ đề 27 bao gồm: 27 72 22 77
 • Hệ đề 28 bao gồm: 28 82 78 87 73 37 23 32
 • Hệ đề 29 bao gồm: 29 92 79 97 74 47 24 42
 • Hệ đề 30 bao gồm: 30 03 80 08 85 58 35 53
 • Hệ đề 31 bao gồm: 31 13 81 18 86 68 36 63
 • Hệ đề 32 bao gồm: 32 23 82 28 87 78 37 73
 • Hệ đề 33 bao gồm: 33 38 83 88
 • Hệ đề 34 bao gồm: 34 43 84 48 89 98 39 93
 • Hệ đề 35 bao gồm: 35 53 85 58 80 08 30 03
 • Hệ đề 36 bao gồm: 36 63 86 68 81 18 31 13
 • Hệ đề 37 bao gồm: 37 73 87 78 82 28 32 23
 • Hệ đề 38 bao gồm: 38 83 33 88
 • Hệ đề 39 bao gồm: 39 93 89 98 84 48 34 43
 • Hệ đề 40 bao gồm: 40 04 90 09 95 59 45 54
 • Hệ đề 41 bao gồm: 41 14 91 19 96 69 46 64
 • Hệ đề 42 bao gồm: 42 24 92 29 97 79 47 74
 • Hệ đề 43 bao gồm: 43 34 93 39 98 89 48 84
 • Hệ đề 44 bao gồm: 44 49 94 99
 • Hệ đề 45 bao gồm: 45 54 95 59 90 09 40 04
 • Hệ đề 46 bao gồm: 46 64 96 69 91 19 41 14
 • Hệ đề 47 bao gồm: 47 74 97 79 92 29 42 24
 • Hệ đề 48 bao gồm: 48 84 98 89 93 39 43 34
 • Hệ đề 49 bao gồm: 49 94 44 99
 • Hệ đề 50 bao gồm: 50 05 55 00
 • Hệ đề 51 bao gồm: 51 15 56 65 01 10 06 60
 • Hệ đề 52 bao gồm: 52 25 57 75 02 20 07 70
 • Hệ đề 53 bao gồm: 53 35 58 85 03 30 08 80
 • Hệ đề 54 bao gồm: 54 45 59 95 04 40 09 90
 • Hệ đề 55 bao gồm: 55 50 05 00
 • Hệ đề 56 bao gồm: 56 65 51 15 06 60 01 10
 • Hệ đề 57 bao gồm: 57 75 52 25 07 70 02 20
 • Hệ đề 58 bao gồm: 58 85 53 35 08 80 03 30
 • Hệ đề 59 bao gồm: 59 95 54 45 09 90 04 40
 • Hệ đề 60 bao gồm: 60 06 65 56 10 01 15 51
 • Hệ đề 61 bao gồm: 61 16 66 11
 • Hệ đề 62 bao gồm: 62 26 67 76 12 21 17 71
 • Hệ đề 63 bao gồm: 63 36 68 86 13 31 18 81
 • Hệ đề 64 bao gồm: 64 46 69 96 14 41 19 91
 • Hệ đề 65 bao gồm: 65 56 60 06 15 51 10 01
 • Hệ đề 66 bao gồm: 66 61 16 11
 • Hệ đề 67 bao gồm: 67 76 62 26 17 71 12 21
 • Hệ số lô đề 68 bao gồm: 68 86 63 36 18 81 13 31
 • Hệ đề 69 bao gồm: 69 96 64 46 19 91 14 41
 • Hệ đề 70 bao gồm: 70 07 75 57 20 02 25 52
 • Hệ đề 71 bao gồm: 71 17 76 67 21 12 26 62
 • Hệ đề 72 bao gồm: 72 27 77 22
 • Hệ đề 73 bao gồm: 73 37 78 87 23 32 28 82
 • Hệ đề 74 bao gồm: 74 47 79 97 24 42 29 92
 • Hệ đề 75 bao gồm: 75 57 70 07 25 52 20 02
 • Hệ đề 76 bao gồm: 76 67 71 17 26 62 21 12
 • Hệ đề 77 bao gồm: 77 72 27 22
 • Hệ đề 78 bao gồm: 78 87 73 37 28 82 23 32
 • Hệ đề 79 bao gồm: 79 97 74 47 29 92 24 42
 • Hệ đề 80 bao gồm: 80 08 85 58 30 03 35 53
 • Hệ đề 81 bao gồm: 81 18 86 68 31 13 36 63
 • Hệ đề 82 bao gồm: 82 28 87 78 32 23 37 73
 • Hệ đề 83 bao gồm: 83 38 88 33
 • Hệ đề 84 bao gồm: 84 48 89 98 34 43 39 93
 • Hệ đề 85 bao gồm: 85 58 80 08 35 53 30 03
 • Hệ số lô đề 86 bao gồm: 86 68 81 18 36 63 31 13
 • Hệ đề 87 bao gồm: 87 78 82 28 37 73 32 23
 • Hệ đề 88 bao gồm: 88 83 38 33
 • Hệ đề 89 bao gồm: 89 98 84 48 39 93 34 43
 • Hệ đề 90 bao gồm: 90 09 95 59 40 04 45 54
 • Hệ đề 91 bao gồm: 91 19 96 69 41 14 46 64
 • Hệ đề 92 bao gồm: 92 29 97 79 42 24 47 74
 • Hệ đề 93 bao gồm: 93 39 98 89 43 34 48 84
 • Hệ đề 94 bao gồm: 94 49 99 44
 • Hệ đề 95 bao gồm: 95 59 90 09 45 54 40 04
 • Hệ đề 96 bao gồm: 96 69 91 19 46 64 41 14
 • Hệ đề 97 bao gồm: 97 79 92 29 47 74 42 24
 • Hệ đề 98 bao gồm: 98 89 93 39 48 84 43 34
 • Hệ đề 99 bao gồm: 99 94 49 44
Lựa chọn các bộ số trong hệ để để đánh hiệu quả

Lựa chọn các bộ số trong hệ để để đánh hiệu quả

Xem Thêm>>> Ghi lô đề online qua app – Nhanh chóng và cực tiện lợi 

Cách áp dụng hệ số lô đề tỷ lệ thắng cao

Thông qua việc áp dụng hệ số trong lô đề, anh em có thể tiết kiệm thời gian cực kỳ hiệu quả cũng như đảm bảo tài chính để đánh lâu dài. Do hệ đề bao gồm 4 hoặc 8 số, so với các dàn đề khác thì số lượng trong hệ đề sẽ ít hơn một chút. Do các bộ số ít hơn nên tỷ lệ trúng sẽ thấp hơn, tuy nhiên sẽ tiết kiệm số tiền đánh cược cho anh em.

Khi áp dụng hệ số trong lô đề, anh em nên đánh bao vây, nuôi khung 3 hoặc 5 ngày, 3 hệ liền kề và bỏ lẻ – bỏ chẵn. Các phương pháp này thường được áp dụng khi lựa chọn dàn số trong hệ đề để đánh. 

Áp dụng hệ đề để đánh hiệu quả bằng cách nào?

Áp dụng hệ đề để đánh hiệu quả bằng cách nào?

Kết luận

Trên đây là khái niệm hệ số lô đề và cách áp dụng hiệu quả, tỷ lệ thắng cao mà Nhà Cái Uy Tín chia sẻ để anh em tham khảo. Hy vọng với những thông tin được Nhà Cái Uy Tín chia sẻ trong bài viết này có thể giúp anh em tìm ra được con số may mắn, mang về chiến thắng hiệu quả cho anh em.

le than hoang - tac gia nha cai uy tin 39
Xin chào các bạn, mình là Lê Thành Hoàng, nhưng bạn bè thường gọi mình là Đề Thánh vì đam mê lô đề từ nhỏ. Hiện tại, mình là cộng tác viên của Nhà Cái Uy Tín 39, chuyên viết các bài chia sẻ kinh nghiệm về lô đề online. Với hy vọng giúp anh em "kéo về bờ," mình luôn cố gắng cung cấp những kiến thức hữu ích và mẹo chơi hiệu quả nhất. Những bài viết của mình không chỉ giúp các bạn hiểu rõ hơn về lô đề mà còn mang lại những chiến lược cụ thể để tối ưu hóa cơ hội chiến thắng. Hy vọng rằng, qua những chia sẻ của mình, các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và thành công hơn trong cuộc chơi.